Новини2019-10-15T17:27:22+03:00

Нашия блог

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ ОТ БРОДИКА ООД

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ – Проект по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

By |август 15th, 2020|

БРОДИКА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5888-C01, по ОП „Иновации

Българската шевица пази, лекува и крие тайни

By |септември 9th, 2015|

Ако се вчетем в дълбините на българската фолклорност, ще открием корените на етноса ни. Ще открием онези

Заглавие

Go to Top