„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ – Проект по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

By |2020-10-08T11:04:39+03:00август 15th, 2020|Uncategorized|

БРОДИКА ООД, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-5888-C01, по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,